Effektive værktøjer, spækket med viden

En af de store gevinster ved et engagement med ERP-House, er adgang til vores unikke værktøj EPE (Enterprise Process Explorer).

EPE er et værktøj, der kombinerer en omfattende modelvirksomhed med standarddiserede processer.

Den helt store værdi ligger i den store processkabelon, som gør at vi møder dig med alt andet, end et blankt stykke papir. Du vil derfor opleve at vi kommer rundt om mange hjørner, som I måske ikke selv havde tænkt på.

På den måde får vi hurtigt produceret et omfattende, grundigt og relevant grundlag, som de forskellige partnere kan afgive løsningsforslag på baggrund af.

Det proceslandkort vi skaber i starten, kan du med fordel bruge gennem hele processen, til opfølgning på fremdrift og kvalitet. Derfor giver vi dig også muligheden for, at I selv gennem implementeringsforløbet, har adgang til EPE. Dermed maksimeres værdien der blev skabt, allerede i den tidligste fase af projektet.

Procesmodellen

EPE indeholder en omfattende procesmodel, som er udgangspunktet for scopingen af din ERP-løsning. Sammen tager vi stilling til hvilke processer der er relevante for Jer, og vi tilføjer dem der er specifikke i Jeres virksomhed.
Procesmodellen er delt op i 3 niveauer; Områder, grupper og processer. På den måde sikres overblikket, og nem navigering.

Overblik

For at bevare overblikket over processen og fremdriften, er der for hvert procesområde og gruppe, tydelige angivelser af hvor mange af processerne der er behandlet.
På den måde er det det let at overskue hvor der endnu mangler noget, og hvilke områder der er komplette.
Procenterne opdateres i real-time, og hvis I selv har adgang til EPE, kan I på den måde selv have fuld indsigt i status og fremdrift.

Detaljer

På nederste niveau, er alle processer beskrevet, og der er samtidig et let og overskueligt overblik over status på de enkelte.
For hver proces, kan vi tilføje yderligere relevant information og dermed automatisk generere et komplet grundlag.
Dette grundlag kan derefter distribueres til de partnere, der er indbudt til at komme med et løsningsforslag.
Hvis I vælger at anvende EPE i implementeringsfasen, kan der tilføjes test-cases, f.eks. som dokumenter. Dermed er I sikret en detaljeret og effektiv opfølgning på projektet.

Dokumenter

Til hver proces, er det muligt at tilknytte et eller flere dokumenter. Det kan være bilag der er relevante for processen, f.eks. et eksempel på en faktura.
I kan også vælge at tilknytte f.eks. testplaner og test-cases. På den måde har I en meget struktureret måde at gennemføre tests, og nem opfølgening på fremdriften i projektet.

Procesejere

Vi kan oprette de relevante procesejere i EPE, og dermed nemt knytte dem til de relevante processer.
Det giver overblik over ansvar, og det gør det også let at finde frem til de rette kontaktpersoner.